Arter med Anthriscus sylvestris (Hundkäx) som värdväxt

Antal arter: 8 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix curvipunctosa
Agonopterix curvipunctosa
Strandkvanneplattmal
Agonopterix purpurea
Agonopterix purpurea
Mindre morotsplattmal
Epermenia chaerophyllella
Epermenia chaerophyllella
Smalvingad skärmmal
Eupithecia tripunctaria
Eupithecia tripunctaria
Björnflokemalmätare
Eupithecia virgaureata
Eupithecia virgaureata
Gullrismalmätare
Odezia atrata
Odezia atrata
Sotmätare