Arter med Antennaria dioica (Kattfot) som värdväxt

Antal arter: 7 Detaljer
Coleophora pappiferella
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Gnorimoschema streliciella
Gnorimoschema streliciella
Brunfläckig småstävmal
Scrobipalpa murinella
Scrobipalpa murinella
Kattfotssmåstävmal
Sophronia humerella
Sophronia humerella
Bågstreckad näbbmal
Platyptilia tesseradactyla
Platyptilia tesseradactyla
Kattfotsfjädermott