Arter med Anemone nemorosa (Vitsippa) som värdväxt

Antal arter: 3 Detaljer
Nemophora degeerella
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Horisme tersata
Horisme tersata
Svartbältad strimmätare
Mesotype didymata
Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare