Arter med Andromeda polifolia (Rosling) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Phiaris turfosana
Phiaris turfosana
Torvbrokvecklare
Boloria aquilonaris
Boloria aquilonaris
Myrpärlemorfjäril
Macaria carbonaria
Macaria carbonaria
Mjölonmätare
Euclidia mi
Euclidia mi
Vitbrokigt slåtterfly
Lithophane lamda
Lithophane lamda
Blågrått träfly
Orgyia antiquoides
Orgyia antiquoides
Ljungtofsspinnare
Nola karelica
Nola karelica
Gungflytrågspinnare