Arter med Agrostis (Venar) som värdväxt

Antal arter: 12 Detaljer
Elachista stabilella
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Slåttergräsfjäril
Noctua orbona
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly
Coscinia cribraria
Coscinia cribraria
Punkthedspinnare