Arter med Aegopodium podagraria (Kirskål) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Agonopterix heracliana
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Olindia schumacherana
Olindia schumacherana
Lundskuggvecklare
Epermenia illigerella
Epermenia illigerella
Rödgul kirskålsmal
Epermenia falciformis
Epermenia falciformis
Rödgul strättemal
Papilio machaon
Papilio machaon
Makaonfjäril
Eupithecia selinata
Eupithecia selinata
Kirskålsmalmätare
Eupithecia trisignaria
Eupithecia trisignaria
Spenörtsmalmätare