Arter med Achillea ptarmica (Nysört) som värdväxt

Antal arter: 4 Detaljer
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Hedvintermätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare