Arter med Achillea millefolium (Röllika) som värdväxt

Antal arter: 40 Detaljer
Depressaria olerella
Depressaria olerella
Ljuspunkterad röllikaplattmal
Depressaria silesiaca
Depressaria silesiaca
Nordlig röllikaplattmal
Coleophora vibicigerella
Coleophora vibicigerella
Kilstreckad malörtssäckmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora millefolii
Coleophora millefolii
Grovfjällig röllikasäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora expressella
Coleophora expressella
Större röllikasäckmal
Coleophora argentula
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Sophronia sicariella
Sophronia sicariella
Sikelstreckad näbbmal
Aethes smeathmanniana
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare
Cochylidia richteriana
Cochylidia richteriana
Större fältmalörtsrotvecklare
Thiodia citrana
Thiodia citrana
Citronvecklare
Epiblema graphana
Epiblema graphana
Röllikastjälkvecklare
Dichrorampha plumbana
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha sequana
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare
Dichrorampha incognitana
Dichrorampha incognitana
Grå röllikarotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Dichrorampha plumbagana
Dichrorampha plumbagana
Ljus röllikarotvecklare
Gillmeria pallidactyla
Gillmeria pallidactyla
Röllikafjädermott
Phycitodes maritima
Phycitodes maritima
Vitkantat korgmott
Loxostege manualis
Loxostege manualis
Alvarljusmott
Malacosoma castrense
Malacosoma castrense
Ängsringspinnare
Lycia zonaria
Lycia zonaria
Hedvintermätare
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Midsommarmätare
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare
Scopula immorata
Scopula immorata
Gråbandad lövmätare
Scopula ornata
Scopula ornata
Prydlig lövmätare
Scopula marginepunctata
Scopula marginepunctata
Gulgrå lövmätare
Scopula immutata
Scopula immutata
Ängslövmätare
Idaea pallidata
Idaea pallidata
Gulvattrad lövmätare
Eupithecia absinthiata
Eupithecia absinthiata
Absintmalmätare
Eupithecia goossensiata
Eupithecia goossensiata
Spenslig malmätare
Eupithecia vulgata
Eupithecia vulgata
Vinkelmalmätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Gråbomalmätare
Eupithecia nanata
Eupithecia nanata
Ljungmalmätare