Arter med Acer platanoides (Lönn) som värdväxt

Antal arter: 10 Detaljer
Stigmella aceris
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Caloptilia rufipennella
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Pammene regiana
Pammene regiana
Kungssolvecklare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Eupithecia inturbata
Eupithecia inturbata
Lönnmalmätare
Acronicta aceris
Acronicta aceris
Lönnaftonfly