Arter med Abies alba (Silvergran) som värdväxt

Antal arter: 39 Detaljer
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Argyresthia fundella
Argyresthia fundella
Silvergransbarrmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Hypatopa binotella
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Acleris abietana
Acleris abietana
Granvårvecklare
Philedone gerningana
Philedone gerningana
Fjäderbredvecklare
Archips oporanus
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Pandemis cinnamomeana
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Dichelia histrionana
Dichelia histrionana
Granbredvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Cymolomia hartigiana
Cymolomia hartigiana
Blyfläckig granvecklare
Pseudohermenias abietana
Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare
Epinotia nanana
Epinotia nanana
Dvärgbarrvecklare
Epinotia subsequana
Epinotia subsequana
Silvergranstoppvecklare
Epinotia nigricana
Epinotia nigricana
Silvergransknoppvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Epinotia fraternana
Epinotia fraternana
Silvergransminerarvecklare
Zeiraphera rufimitrana
Zeiraphera rufimitrana
Rödhövdad silvergransvecklare
Zeiraphera ratzeburgiana
Zeiraphera ratzeburgiana
Granskottvecklare
Gravitarmata margarotana
Gravitarmata margarotana
Silvergransskottvecklare
Rhyacionia pinivorana
Rhyacionia pinivorana
Gråbrun tallvecklare
Cydia illutana
Cydia illutana
Svart granborrvecklare
Dendrolimus pini
Dendrolimus pini
Tallspinnare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Thera britannica
Thera britannica
Ädelgransfältmätare
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Större grankottsmätare
Lymantria monacha
Lymantria monacha
Barrskogsnunna
Calliteara abietis
Calliteara abietis
Granharfotsspinnare
Epinotia pusillana
Epinotia pusillana
Silvergransbarrvecklare