Grå framvingar. Ljus oval och njurfläck med svart kant. Svart streck bakom ovalen ut till njurfläcken och tunt svart rotstreck. Tydliga vågiga svarta tvärlinjer med vit kant ut från mellanfältet. Distinkta svarta pilfläckar i ytterfältet.

Xestia sincera
Urskogsfly

Fotoöversikt, 3 foton
Detaljer
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson