Pseudotelphusa paripunctella Parpunktsmal

Fotoöversikt, 11 foton Detaljer
Gulbruna till grå framvingar med 3 par av grupper med resta svarta fjäll 1/4, 1/2 och 3/4 ut. Diffusa mörka fläckar längs framkanten och svarta streck längs ytterkanten samt ofta ett vinklat vitt tvärband i yttre delen.
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Ingemar Larsson
Foto: Ivan Kruys
Foto: Ivan Kruys
Foto: Marie Teilmann
Foto: Marie Teilmann
Foto: Jan-Erik Malmstigen
Foto: Jan-Erik Malmstigen
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson