Plutella Senapsmalar

Fotoöversikt, 4 arter (av 4) Detaljer
Fyra arter vars framvingar är brunaktiga med tydligt ljusare stråk längs bakkanten med en skarp och vågig främre kant. Labialpalpernas andra segment bildar en ganska lång framåtriktad tofs och det tredje är uppåtriktat. Antennerna är framåtriktade vid vila. Två av arterna är fjällarter med mycket begränsad utbredning, medan xylostella är en världsvid art som kan sprida sig långa distanser och vissa år är extremt vanlig. Alla arter lever på korsblommiga växter.