Antingen med vit eller grå grundfärg och mörkare tvärband och annan kryptisk teckning eller helt gröna nästan helt utan teckning. Påminner om små nattflyn och arterna i Nycteola och Earias kan tas för en stor vecklare. Larverna konstruerar typiska båtformiga kokonger. Små könsskillnader. Antennerna i regel trådformiga, ofta med ciliering hos hanarna.

Nolidae
Trågspinnare

Fotoöversikt, 14 arter (av 14)
Detaljer
Meganola strigula
Meganola strigula
Gulpucklig trågspinnare
Meganola albula
Meganola albula
Vit trågspinnare
Nola cucullatella
Nola cucullatella
Gråpucklig trågspinnare
Nola confusalis
Nola confusalis
Brunpucklig trågspinnare
Nola aerugula
Nola aerugula
Vitpucklig trågspinnare
Nola karelica
Nola karelica
Gungflytrågspinnare
Nycteola revayana
Nycteola revayana
Ekfotsläpare
Nycteola degenerana
Nycteola degenerana
Sälgfotsläpare
Nycteola asiatica
Nycteola asiatica
Poppelfotsläpare
Nycteola svecica
Nycteola svecica
Grönvit fotsläpare
Bena bicolorana
Bena bicolorana
Större båtspinnare
Pseudoips prasinanus
Pseudoips prasinanus
Mindre båtspinnare
Earias clorana
Earias clorana
Grön pilspinnare
Earias vernana
Earias vernana
Silverpoppelspinnare