Brungrå framvingar med svarta fläckar 2/3 ut centralt och vid framkanten. Vitt smalt vinklat och ofta brutet tvärband runt centrala fläcken. Vita fläckar i främre delen av spetsen. Ofta mörka fläckar i inre delen som bildar sneda band.

Monochroa arundinetella
Starrdystermal

Fotoöversikt, 10 foton
Detaljer
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Jan Andersson
Foto: Jan Andersson
Foto: Sven Larsson
Foto: Sven Larsson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson