Lypusidae Tubmalar

Fotoöversikt, 6 arter (av 6) Detaljer
Sex arter med gråbruna till svarta framvingar. De fyra arterna i Agnoea (=Pseudatemelia) har gulaktigt huvud och tre av arterna har svarta fläckar och är i princip omöjliga att skilja åt. Amphisbatis incongruella är betydligt mindre med smalare framvingar. Den sjätte arten Lypusa maurella är brunsvart med breda vingar och dess taxonomiska ställning har varierat, men räknas numera till denna familjen.Larven lever i bladsäck som vid förpuppning fästs vid trädstam eller sten.
Agnoea josephinae
Agnoea josephinae
Lövskogstubmal
Agnoea elsae
Agnoea elsae
Tallskogstubmal
Agnoea flavifrontella
Agnoea flavifrontella
Försommartubmal
Agnoea subochreella
Agnoea subochreella
Bokskogstubmal