Lithocolletinae Guldmalar

Fotoöversikt, 51 arter (av 51) Detaljer
Femtioen små vackra arter där majoriteten är vanskliga att artbestämma då de både varierar en del och det finns många liknande arter. De flesta har orangebruna framvingar med guldglans med vita eller silvriga fläckar från kanterna som ibland bildar tvärband. Många har också ett längsgående rotstreck i samma nyans som startar vid vingroten. Andra teckningselement som är vanliga är vit mittlinje på mellankroppen och en svart fläck ut mot spetsen. En del arter är övervägande vita. Larverna lever som minerare i en veckmina och förpuppas inuti minan. Många har två generationer och nästan alla övervintrar som puppa.
Phyllonorycter harrisellus
Phyllonorycter harrisellus
Gulspetsad ekguldmal
Phyllonorycter tenerellus
Phyllonorycter tenerellus
Ljus avenboksguldmal
Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter dubitellus
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter rolandi
Phyllonorycter rolandi
Lappvideguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter coryli
Phyllonorycter coryli
Sidenhasselguldmal
Phyllonorycter esperellus
Phyllonorycter esperellus
Mörk avenboksguldmal
Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter nicellii
Phyllonorycter nicellii
Bandad hasselguldmal
Phyllonorycter klemannellus
Phyllonorycter klemannellus
Mörkröd alguldmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal