Idaea muricata Rödpudrad lövmätare

Fotoöversikt, 9 foton Detaljer
Omisskännelig. Purpurrosa vingar med bred gul bård av gult längs ytterkanten och varierande mängd gult i övrigt som på framvingen i regel utgör tre stora diffusa fläckar.
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Peter Olsson
Foto: Peter Olsson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Uno Unger
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson