Nittioen arter i tre distinkta underfamiljer. De varierar i storlek från mycket små till (bland styltmalarna) medelstora småfjärilar. Framvingarna är smala och gemensamt hos alla är att larverna åtminstone i början lever som minerare. Styltmalarna karakteriseras av den högresta sittställningen stödd på långa fram- och mellanben. Guldmalarna är små arter med i de flesta fall brunorange framvingar med tydlig glans. Här finns flera artgrupper som inte säkert kan skiljas åt på yttre utseendet. Saftmalarna är små med smala vita vingar och påminner en del om rullvingemalarna (Lyonetiidae). De har unika larver utan fötter som gör karakteristiska minor som ser ut som snigelspår.

Gracillariidae
Styltmalar

Fotoöversikt, 91 arter (av 91)
Detaljer
Parectopa ononidis
Parectopa ononidis
Vickerstyltmal
Micrurapteryx gradatella
Micrurapteryx gradatella
Gökärtstyltmal
Caloptilia betulicola
Caloptilia betulicola
Björkstyltmal
Caloptilia rufipennella
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal
Caloptilia alchimiella
Caloptilia alchimiella
Större ekstyltmal
Caloptilia robustella
Caloptilia robustella
Mindre ekstyltmal
Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Aspilapteryx tringipennella
Aspilapteryx tringipennella
Svartkämpestyltmal
Euspilapteryx auroguttella
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal
Sauterina hofmanniella
Sauterina hofmanniella
Snedstreckad gökärtsmal
Acrocercops brongniardellus
Acrocercops brongniardellus
Snedstreckad ekstyltmal
Parornix loganella
Parornix loganella
Fjällbjörksveckmal
Parornix carpinella
Parornix carpinella
Avenboksveckmal
Parornix anglicella
Parornix anglicella
Hagtornsveckmal
Parornix devoniella
Parornix devoniella
Hasselveckmal
Parornix betulae
Parornix betulae
Vårtbjörksveckmal
Parornix finitimella
Parornix finitimella
Mindre slånveckmal
Parornix traugotti
Parornix traugotti
Glasbjörksveckmal
Parornix polygrammella
Parornix polygrammella
Dvärgbjörksveckmal
Parornix atripalpella
Parornix atripalpella
Svartpalpsveckmal
Parornix torquillella
Parornix torquillella
Större slånvecksmal
Phyllonorycter harrisellus
Phyllonorycter harrisellus
Gulspetsad ekguldmal
Phyllonorycter tenerellus
Phyllonorycter tenerellus
Ljus avenboksguldmal
Phyllonorycter corylifoliellus
Phyllonorycter corylifoliellus
Sirlig björkguldmal
Phyllonorycter salicicolellus
Phyllonorycter salicicolellus
Vinkelbandad videguldmal
Phyllonorycter brevilineatellus
Phyllonorycter brevilineatellus
Kortstreckad videguldmal
Phyllonorycter dubitellus
Phyllonorycter dubitellus
Spetsvinklad videguldmal
Phyllonorycter hilarellus
Phyllonorycter hilarellus
Klubbstreckad videguldmal
Phyllonorycter rolandi
Phyllonorycter rolandi
Lappvideguldmal
Phyllonorycter cavellus
Phyllonorycter cavellus
Glasbjörksguldmal
Phyllonorycter coryli
Phyllonorycter coryli
Sidenhasselguldmal
Phyllonorycter esperellus
Phyllonorycter esperellus
Mörk avenboksguldmal
Phyllonorycter anderidae
Phyllonorycter anderidae
Dvärgbjörksguldmal
Phyllonorycter ulmifoliellus
Phyllonorycter ulmifoliellus
Vårtbjörksguldmal
Phyllonorycter nicellii
Phyllonorycter nicellii
Bandad hasselguldmal
Phyllonorycter klemannellus
Phyllonorycter klemannellus
Mörkröd alguldmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter connexellus
Phyllonorycter connexellus
Vårjolsterguldmal
Phyllonorycter pastorellus
Phyllonorycter pastorellus
Höstjolsterguldmal