Omisskännelig. Gula framvingar med två tunna mörkbruna tvärlinjer 1/3 och 2/3 ut. Utanför yttre tvärlinjen är framvingen brun. Mellan tvärlinjerna finns brun fläck som hänger ihop med bruna ytterfältet.

Evergestis limbata
Löktravsmott

Fotoöversikt, 6 foton
Detaljer
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Stefan Lemurell
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Staffan Kihl
Foto: Staffan Kihl
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson