Bucculatrix thoracella Lindkronmal

Fotoöversikt, 14 foton Detaljer
Karakteristisk art med ockragula framvingar med två vinklade mörkbruna tvärband och ett längsgående mörkbrunt streck från inre tvärbandet till vingspetsen. Hjässan gulorange.
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Patrik Ekfeldt
Foto: Kalle Bergström
Foto: Kalle Bergström
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Anders Carlberg
Foto: Andreas Grabs
Foto: Andreas Grabs
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Johan Ennerfelt
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Fredrik Skeppstedt
Foto: Fredrik Skeppstedt