Sjutton små arter som kännetecknas av en yvig kalufs och utvidgat första antennsegment, vilket den delar med dvärgmalar (Nepticulidae) och ögonlocksmalar (Opostegidae). De har spräckliga framvingar och de flesta varierar en hel del i teckning och även i grundfärg. Ett genomgående drag är mörka fläckar från framkanten och även från bakkanten. En del arter bör samlas in för artbestämning även om värdväxt ofta kan ge en tydlig fingervisning då de tenderar att vara specifika i sina val. En sak värt att notera att B. maritima har en tvillingart B. latviaella (Östlig kronmal) som lever på torr ängsmark och som möjligen finns i Sverige då den noterats i både Norge och Finland. Larver minerar i stadium 1 och 2 och sedan utanpå bladet. Spinner kokong utifrån.

Bucculatricidae
Kronmalar

Fotoöversikt, 17 arter (av 17)
Detaljer