Grå framvingar med svart fläck 1/5 ut, parallellt par av svarta fläckar 1/3 ut och en 2/3 ut. Gulvita stråk mellan fläckarna. Gulvitt vinklat och brutet tvärband 2/3 ut. Palpsegment 2 mest ljust, segment 3 mörkgrått. Ny art 2016.

Bryotropha basaltinella
Storfläckig mossmal

Fotoöversikt, 9 foton
Detaljer
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson