Batia lunaris Mindre buskpraktmal

Fotoöversikt, 6 foton Detaljer
Gulaktiga framvingar med rödbrun teckning längst ut, längs inre 3/4 av framkanten och vid bakkanten vid basen. Triangulär brunsvart fläck vid bakhörnet. Några rent vita antennsegment längst in. Huvud och palper svarta och vita.
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Thomas Kraft
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Patrik Hall
Foto: Patrik Hall