Anerastia lotella Rödgrått gräsrotsmott

Fotoöversikt, 12 foton Detaljer
Variabel. Ljust gulbruna framvingar med varierande mängd mörkare pudring i bakre delen bakom en ljus vingribba. Långa palper riktade framåt gör att den påminner om gräsmott. Ofta ljusa ribbor också i bakre delen av framvingen.
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Sven Johansson
Foto: Ronny Lindman
Foto: Ronny Lindman
Foto: Johan Nilsson
Foto: Johan Nilsson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Birgitta Andersson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Hans Karlsson
Foto: Hans Karlsson
Foto: Magnus Unger
Foto: Magnus Unger
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bengt Åke Bengtsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson
Foto: Bert Gustafsson