Nio gråbruna arter som i de flesta fall har tydlig oval, njurfläck och tappfläck bakom ovalen. Flera av arternas hanar har kamtandade antenner och hur bred respektive hur långt den sträcker sig kan vara viktiga kännetecken. Arterna är variabla och det finns en del överlapp så försiktighet krävs i många fall.

Agrotis
Jordflyn

Fotoöversikt, 9 arter (av 9)
Detaljer
Agrotis cinerea
Agrotis cinerea
Brunhalsat jordfly
Agrotis segetum
Agrotis segetum
Sädesbroddsfly
Agrotis clavis
Agrotis clavis
Barkfärgat jordfly
Agrotis puta
Agrotis puta
Ovalfläcksjordfly
Agrotis ipsilon
Agrotis ipsilon
Kommajordfly
Agrotis ripae
Agrotis ripae
Havsstrandsjordfly
Agrotis bigramma
Agrotis bigramma
Piltecknat jordfly