Arter som liknar Coleophora ramosella (Vitsprötad gullrissäckmal)

Antal arter: 23 Detaljer, alla
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora tamesis
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora taeniipennella
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora lassella
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora maritimella
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora pappiferella
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora absinthii
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora follicularis
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora gardesanella
Coleophora gardesanella
Strandmalörtssäckmal
Coleophora conyzae
Coleophora conyzae
Skarplinjerad krisslesäckmal
Coleophora lineolea
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Coleophora betulella
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal
Coleophora zelleriella
Coleophora zelleriella
Gulspetsad sälgsäckmal
Coleophora currucipennella
Coleophora currucipennella
Gulstreckad avenbokssäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora therinella
Coleophora therinella
Dubbellinjerad tistelsäckmal
Coleophora amellivora
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Coleophora argentula
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal