Arter som liknar Coleophora lassella (Vägtågssäckmal)

Antal arter: 16 Detaljer, alla
Coleophora lassella
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora otidipennella
Coleophora otidipennella
Dyster frylesäckmal
Coleophora maritimella
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora tamesis
Coleophora tamesis
Ljussprötad tågsäckmal
Coleophora glaucicolella
Coleophora glaucicolella
Suddig tågsäckmal
Coleophora taeniipennella
Coleophora taeniipennella
Gullinjerad tågsäckmal
Coleophora peribenanderi
Coleophora peribenanderi
Linjerad tistelsäckmal
Coleophora ramosella
Coleophora ramosella
Vitsprötad gullrissäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora argentula
Coleophora argentula
Mindre röllikasäckmal
Coleophora follicularis
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora virgaureae
Coleophora virgaureae
Gullrissäckmal
Coleophora absinthii
Coleophora absinthii
Absintsäckmal
Coleophora amellivora
Coleophora amellivora
Linjerad gullrissäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal