Arter som liknar Coleophora laricella (Sydlig lärksäckmal)

Antal arter: 21 Detaljer, alla
Coleophora laricella
Coleophora laricella
Sydlig lärksäckmal
Coleophora spiraeella
Coleophora spiraeella
Spireasäckmal
Coleophora obscuripalpella
Coleophora obscuripalpella
Mörk skvattramsäckmal
Coleophora unigenella
Coleophora unigenella
Fjällsippesäckmal
Coleophora juncicolella
Coleophora juncicolella
Mindre ljungsäckmal
Coleophora antennariella
Coleophora antennariella
Skogsfrylesäckmal
Coleophora lutarea
Coleophora lutarea
Grå kapselsäckmal
Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia
Gulgrå rönnsäckmal
Coleophora prunifoliae
Coleophora prunifoliae
Körsbärssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora idaeella
Coleophora idaeella
Pyrolasäckmal
Coleophora vacciniella
Coleophora vacciniella
Blåbärsäckmal
Coleophora ledi
Coleophora ledi
Mindre skvattramsäckmal
Coleophora plumbella
Coleophora plumbella
Blygrå säckmal
Coleophora vitisella
Coleophora vitisella
Ljusbrun lingonsäckmal
Coleophora glitzella
Coleophora glitzella
Blek lingonsäckmal
Coleophora thulea
Coleophora thulea
Hjortronsäckmal
Coleophora orbitella
Coleophora orbitella
Grå björksäckmal