Arter som liknar Amphipyra berbera (Storringat buskfly)

Antal arter: 3 Detaljer, alla
Amphipyra berbera
Amphipyra berbera
Storringat buskfly
Amphipyra pyramidea
Amphipyra pyramidea
Pyramidbuskfly
Amphipyra perflua
Amphipyra perflua
Poppelbuskfly