Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med tre röda stråk. Det yttre kröker längst ut av mot bakhörnet. Bakvingar röda med svarta fransar. Antennklubba tjock och trubbig.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 33-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eryngium, Pimpinella saxifraga
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Yttre röda stråket vinklar av mot bakhörnet hos klubbsprötad, medan det vidgas men är rakt hos smalsprötad. Klubbsprötad har tjockare och trubbigare antennklubbor.

Zygaena osterodensis Smalsprötad bastardsvärmare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna lite genomskinliga, mörkgrå med tre röda stråk som ibland kan vara uppdelade i 5 fläckar. Bakvingar röda med svarta fransar. Antennklubba smal och lång.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus vernus, Trifolium, Vicia cracca