Kännetecken: Framvingar enfärgat gulvita till gula. Åtminstone hanen har gulorange huvud, mellankropp och vingbas.

Zelotherses
paleana

Timotejbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Anemone, Carduus, Centaurea, Cirsium, Fagus, Picea, Plantago, Quercus, Ranunculus, Vaccinium
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Hanen av unitana har i regel mer silvergrå framvingar och möjligen inte hela mellankroppen gulorange som hos paleana. Honan av unitana har lite bredare framvinge jämfört med paleana. Ofta omöjligt att skilja åt utan genitalieundersökning. Även genitalierna mycket lika, men åtminstone för hanarna finns det små skillnader. Paleana är den vanligare arten. Fotona här får nog anses visa troliga exemplar.
Kännetecken: Framvingar enfärgat silvergrå till gula. Åtminstone hanen har gulorange huvud och varierande del av mellankropp och vinggbas gulorange.

Zelotherses
unitana

Sidengrå bredvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Heracleum, Rubus