Yponomeuta irrorellus Molnspinnmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen. Stor diffust avgränsad grå fläck i yttre delen av diskfältet och mindre fläck innanför i bakre halvan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 19-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euonymus europaeus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Irrorellus har diffust avgränsad men tydlig stor grå fläck i yttre halvan och en mindre i bakre halvan längre in.

Yponomeuta malinellus Apelspinnmal

Alla foton
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus sylvestris, Pyrus