Yponomeuta cagnagellus Benvedsspinnmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med 3-4 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euonymus europaeus, Frangula alnus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Rorrellus har vit framkant på undersidan av framvingen, ofta brun skuggning i främre halvan och dessutom i snitt inte lika stora och fler svarta prickar.

Yponomeuta rorrellus Pilspinnmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med 3 längsgående rader av svarta prickar och grupp av svarta prickar vid spetsen. Brungrå skuggning i främre, yttre delen av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix cinerea