Xanthorhoe fluctuata Svartfläcksfältmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Centrala mörka bandet avtar karakteristiskt mot bakkanten. Mörkt område vid basen och mörk fläck långt ut vid framkanten. Ljus bakkropp och mörk mellankropp.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria, Alyssum, Brassica, Sisymbrium
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Fluctuata är större och den mörka fläcken mitt på framkanten breddas mer vid kanten. Blandiata har tydligt grått band längs hela ytterkanten som delas av vit våglinje. Fluctuata har par av svarta punkter på bakkroppen, blandiata enkla centrala streck.

Perizoma blandiata Ögontröstsfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita framvingar med mörkt centralt tvärband som i regel bildar svart fläck vid framkanten och är diffust i bakre delen. Tydligt grått band längs ytterkanten som delas av vit våglinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Euphrasia