Stomopteryx remissella Gråbrun palpmal

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med basen täckt av smala brunorange fjäll. Svarta fläckar 2/5 och 2/3 ut och en innanför och bakom den inre. Vitt vinklat tvärband 3/4 ut. Smala vita fjäll längs ytterkanten. Mellankroppen brunorange. Huvud beige.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Remissella är mindre, har brunorange mellankropp, tydliga svarta prickar, vitt tvärband i yttre delen och utbredningarna för arterna överlappar inte.

Gnorimoschema epithymellum Brun småstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartgrå framvingar med inre delen täckt av orangebruna fjäll med varierande mängd svarta fläckar som lyser igenom. Palper ljusa med svarta fjäll, speciellt svart ring nära spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Solidago virgaurea