Spargania luctuata Mjölkefältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkt brunsvarta vingar med distinkt brett vitt tvärband med antydan till delningslinje i mitten. Fläckiga vingfransar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 23-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Epilobium angustifolium, Epilobium hirsutum, Epilobium montanum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Luctuata är mörkare längs ytterkanten och det vita tvärbandet är mer distinkt. Biangulata har en grön ton i det mörka medan luctuata är blågrå.

Euphyia biangulata Tvåspetsad fältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre delen av framvingen mörk med grön ton (åtminstone hos fräscha exemplar) med karakteristiska dubbla spetsar utåt mitt på vingen. Brett vitt band utanför det mörka fältet och ytterfältet diffust gråbrunt.
©
♀+♂
Vingbredd: 25-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caryophyllaceae, Stellaria holostea, Stellaria media, Stellaria nemorum