Siona lineata Svartribbad vitvingemätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring på ribborna på undersidan. Skräms lätt upp på dagen och kan då möjligen tas för en vit dagfjäril då den vilar med vingarna ihop, men skiljs från dessa på trådformiga antenner,
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Campanula, Chrysanthemum, Dactylis, Galium, Hypericum, Origanum, Plantago, Salix, Solidago, Viburnum, Vicia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Lineata är större, vilar i regel med vingarna ihop över ryggen, medan palealis har dem taklagda. Palealis har smalare och spetsigare framvingar och palperna bildar liten spetsig nos.

Sitochroa palealis Morotsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulvita framvingar med varierande mängd mörkbrun pudring längs ribborna. Ofta koncentrerad mörk teckning centralt på vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 26-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Heracleum sphondylium, Laserpitium, Pastinaca, Peucedanum oreoselinum, Peucedanum palustre, Silaum