Scythris disparella Svart ängsfältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Hela fjärilen mörkbrun. Purpurglans ut mot spetsen. Kan inte bestämmas säkert på utseende.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Fuscoaenea är i snitt större och har bronsglans på hela vingen, medan disparella har en mattare framvinge med purpurglans i yttre delen. Genitalieundersökning krävs ofta för säker bestämning.

Scythris fuscoaenea Solvändefältmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med bronsglans, ofta med ljusa brungula fjäll i vecket och yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Helianthemum