Rheumaptera subhastata Vitbandad blåbärsfältmätare

Alla foton
Kännetecken: Svarta vingar med brett vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut samt varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med svarta fläckar. Par av svarta fläckar på bakkroppen. Dagaktiv på myrar och i fuktig skog.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Ribes, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lika
Skillnad: Subhastata är större och vingen är bredare med mer rundad framkant. Vingfransarna hos hastulata är mer distinkt svartvita på framvingen och dessutom går de två svarta fläckarna i mitten (i princip) ihop. Bakkroppen hos hastulata ser ut att vara svart med vita ränder, medan den hos subhastata har tydlig par av svarta fläckar på varje segment. Yttre vita tvärlinjen hackig hos subhastata, medan den hos hastulata är mer vågig.

Epirrhoe hastulata Mindre mårfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta vingar med brett dubbelt vitt tvärband 2/3 ut och ett 1/3 ut samt varierande mängd ytterligare vit teckning. Vingfransarna vita med svarta fläckar där de två i mitten på framvingen går ihop. Svart bakkropp med vita ränder.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium odoratum