Pseudotelphusa paripunctella Parpunktsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna till grå framvingar med 3 par av grupper med resta svarta fjäll 1/4, 1/2 och 3/4 ut. Diffusa mörka fläckar längs framkanten och svarta streck längs ytterkanten samt ofta ett vinklat vitt tvärband i yttre delen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Myrica gale, Quercus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Gulbruna exemplar av paripunctella lätta att känna igen på färgen, men annars är de mycket lika. Paripunctella har normalt två par av svarta prickar på mellankroppen (och en vid spetsen) även om de inre kan vara svårt att se speciellt om de är lite slitna, medan wagae på sin höjd har ett par (i yttre delen) och en vid spetsen. Paripunctella mycket vanligare.

Teleiodes wagae Hasselkantmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna framvingar med rikligt med vitspetsade fjäll. 3 par av grupper med resta svarta fjäll 1/4, 1/2 och 3/4 ut som ofta blir del av diffusa mörka tvärlinjer. Antennerna mörka med svaga ljusa ringar. Huvud gråbrunt.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus avellana