Pseudotelphusa paripunctella Parpunktsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna till grå framvingar med 3 par av grupper med resta svarta fjäll 1/4, 1/2 och 3/4 ut. Diffusa mörka fläckar längs framkanten och svarta streck längs ytterkanten samt ofta ett vinklat vitt tvärband i yttre delen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Myrica gale, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Paripunctella har tre par av väl separerade svarta fläckar, medan rhombella har två svarta fläckar som ibland kan vara delade i par av närliggande fläckar. Rhombella har tydligare svart längs inre delen av framkanten, till stora delar svarta palper och rent gråvit hjässa, medan paripunctella har till stora delar ljusa palper och mörkbruna fjäll på den ljusa hjässan.

Gelechia rhombella Apelstävmal

Alla foton
Kännetecken: Ljust vitgrå eller brungrå framvingar med tydlig svart framkantsfläck vid basen och 2 variabla svarta fläckar 2/5 och 3/5 ut. Ofta diffust vitt tvärband långt ut. Hjässan ljust gråvit. Palperna mest svarta men med vit topp på segmenten.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus