Proutia norvegica Nordisk stråsäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Framvingen är enfärgat grå med långa fjäll med 3-4 tänder. Antennerna är kamtandade med tänder utan fjäll. Huvud grått. Hona: 4-6 mm, krumböjd bakkropp, antenn med 9-13 segment (ibland sammanväxta), analull gulgrå.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hane: Norvegica är större och har smalare vingfjäll på framvingarna som är tydligt mer än 3 gånger så långa som breda jämfört med högst 3 gånger så långa som breda. Hona: Rotunda har rent vit analull, medan den hos norvegica är gulgrå. Säck: Hos norvegica är den täckt av längsående strå eller barr, medan den hos rotunda är täckt av lav och/eller bladfragment med enstaka strån där något ofta pekar utåt.

Proutia rotunda Björksäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hane: Framvingen är enfärgat gråbrun med breda fjäll. Antennerna är kamtandade med tänder utan fjäll. Huvudet brunt. Hona: 3-5 mm, krumböjd bakkropp, antenn med 10-12 segment (ibland några sammanväxta), analull vit.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: