Phyllocnistis unipunctella Poppelsaftmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala vita framvingar, ofta mörk skuggning mitt på vingen och långt in vid bakkanten. Från framkanten i yttre delen finns 4 tunna bruna streck. Svart prick med 3 strålar ut i fransarna.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus balsamifera, Populus nigra
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Saligna har bruna längsgående centrala stråk i inre delen av framvingen (som dock kan vara svaga ibland), medan unipunctella antingen har i stort sett helt vita vingar i inre delen alternativt en mörk skuggning mitt på vingen och/eller mörk fläck vid bakkanten långt in på vingen.

Phyllocnistis saligna Pilsaftmal

Alla foton
Kännetecken: Smala vita framvingar med två längsgående bruna streck från basen och drygt halvvägs ut. Brunt stråk längs bakkanten längst in. Från framkanten i yttre delen finns 4 tunna bruna streck. Svart prick med 3 strålar ut i fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix fragilis, Salix purpurea