Phiaris heinrichana Tajgabrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svartgrå framvingar med två breda oregelbundna tvärband. Ett 1/3 ut och ett når bakhörnet. Vit diskpunkt som ofta hänger ihop med yttre vita fältet och denna tillsammans med ett vitt finger från det inre bandet möts nästan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 17-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Bipunctana har svartare grundfärg och begränsningen av det inre vita tvärbandet är mindre oregelbunden, medan det hos heinrichana bl.a. har ett finger ut mot diskpunkten som nästan snörper av det mörka mellanfältet.

Phiaris bipunctana Blåbärsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med varierande mängd gråblå och brungul teckning. Breda vita tvärband 1/3 ut respektive mot bakhörnet samt vit diskpunkt.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pyrola, Rhododendron, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis