Phiaris dissolutana Vitbandsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråsvarta framvingar med rikligt med silvriga fjäll. Två breda silvriga tvärband som innehåller tunna mörka tvärlinjer. En av linjerna 1/3 ut och den andra som är mer diffus når bakhörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: De ljusa fälten är renare vita hos bipunctana utan mörka linjer.

Phiaris bipunctana Blåbärsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta framvingar med varierande mängd gråblå och brungul teckning. Breda vita tvärband 1/3 ut respektive mot bakhörnet samt vit diskpunkt.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pyrola, Rhododendron, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis