Pheosia gnoma Björkporslinsvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. tremula. Kilen vid framvingens bakhörn är helt vit och jämförelsevis kort och bred. Bakvingarna är vitgrå med diffus mörk fläck vid bakhörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Gnoma har rent vit kilfläck närmast framvingens bakhörn; kilfläcken hos tremula är smalare och oftast med grå kärna. Bakvingarna hos gnoma är mörkare och fläcken vid bakhörnet är diffus.

Pheosia tremula Pilporslinsvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bildar karakteristiskt par med P. gnoma. Kilen vid framvingens bakhörn har grå kärna och är jämförelsevis lång och smal. Bakvingarna är vitgrå med distinkt mörk fläck vid bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-60 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix