Perizoma hydrata Glimfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge med ljust tvärband i yttre halvan. Bakvingarna ljusgrå med mörkare band längs ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis viscaria, Silene nutans
Arterna är: Lika
Skillnad: Affinitata är större och brun medan hydrata är mer gråbrun och i regel mindre tydligt tecknad.

Perizoma affinitata Blärefältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brun framvinge med tydligt vitt tvärband i yttre halvan. Enkel (eller en bred och en smal)mörk inbuktning på insidan av det vita bandet nära mitten. Bakvingarna grå med ljusare band som fortsätter det ljusa bandet på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis flos, Silene dioica