Perizoma alchemillata Dånfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brun framvinge med tydligt vitt tvärband i yttre halvan. Dubbel mörk inbuktning på insidan av det vita bandet nära mitten. Bakvingarna grå med i regel bara svagt ljusare band i yttre halvan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galeopsis speciosa, Galeopsis tetrahit, Lamium, Stachys sylvatica
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Alchemillata är tydligare tecknad och har brun grundfärg, medan hydarat är mer gråaktig.

Perizoma hydrata Glimfältmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge med ljust tvärband i yttre halvan. Bakvingarna ljusgrå med mörkare band längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis viscaria, Silene nutans