Perittia farinella Vit gräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rent vita framvingar liksom huvud, palper, ben och antenner. Bakvingar grå med vitt från basen och i ett centralt stråk mot spetsen. Speciellt hanens antenner har långa hår.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Farinella är större. Argentellas antenner är utan hår (cilier), hanen av farinella har håriga antenner medan honan har mindre tydligt håriga antenner. Farinellas fot (tars) på bakbenen har kraftiga borst vilket argentella ska sakna.

Elachista argentella Silvergräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar rent vita liksom huvud, palper, ben och antenner. Bakvingar grå. Antenner utan långa hår.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Brachypodium sylvaticum, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca ovina, Festuca rubra, Holcus lanatus, Holcus mollis, Phalaris arundinacea, Phleum, Poa pratensis